سرویس های کارواش در محل بسپار با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا برای انواع ماشین‌های سواری، نیم شاسی و شاسی بلند انجام می‌شود.

سرویس‌های پایه


روشویی

روشویی

شستشوی کامل بدنه ماشین

 • شستشوی کامل بدنه
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
 • شستشوی شیشه‌های بیرونی ماشین
توشویی

توشویی

شستشوی کامل بدنه ماشین

 • شستشوی کامل بدنه
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
 • شستشوی شیشه‌های بیرونی ماشین
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
 • شستشوی شیشه‌های بیرونی ماشین
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
روتوشویی

روتوشویی

شستشوی کامل بدنه + نظافت داخل ماشین + نظافت داشبورد

 • شستشوی کامل بدنه
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
 • شستشوی شیشه‌های بیرونی و درونی ماشین
 • نظافت داشبورد و رودری‌ها با اسپری مخصوص
 • نظافت و جارو کردن داخل ماشین و درزها
 • شستشوی کف‌پوش‌های ماشین
 • نظافت و جارو کردن صندوق عقب
روتولوکس

روتولوکس

شستشوی بدنه +‌ نظافت داخل + واکس محافظ بدنه + واکس داشبورد

 • شستشوی کامل بدنه
 • شستشو و واکس رینگ و تایرها
 • شستشوی شیشه‌های بیرونی و درونی ماشین
 • نظافت داشبورد و رودری‌ها با اسپری مخصوص
 • نظافت و جارو کردن داخل ماشین و درزها
 • شستشوی کف‌پوش‌های ماشین
 • نظافت و جارو کردن صندوق عقب
 • واکس محافظ و براق‌کننده بدنه و سپر ماشین
 • واکس محافظ و براق‌کننده داشبورد، صندلی‌ها و قطعات پلاستیکی داخل ماشین

سرویس‌های ویژه


موتورشویی

موتورشویی

اطلاعات بیشتر
واکس بدنه

واکس بدنه

اطلاعات بیشتر
واکس محافظ صندلی های چرم

واکس محافظ صندلی‌های چرم

اطلاعات بیشتر
شیشه شوی مخزن

مخزن شیشه شوی

اطلاعات بیشتر